HONG KONG

PLANLEGG REI­SEN

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Hong Kong -

VERDT Å VITE HVOR­DAN REI­SER DU?

Air Fran­ce flyr fra Gar­der­moen til Hong Kong med en mel­lom­lan­ding (fra 4000 kr tur/re­tur; mo­mon­do.no). Det er lett å kjø­pe kort og rei­se med me­tro­en i Hong Kong. Du kan fyl­le opp et Oc­to­pus card, som til­sva­rer Lon­dons Oys­ter card. Det vir­ker også på Star Fer­ry (bil­lett­pris 2–38 kr; oc­to­pus.com.hk/en).

HVEM KAN HJEL­PE?

På nett­si­den til Hong Kongs tu­rist­in­for­ma­sjon fin­ner du at­trak­sjo­ner, til­stel­nin­ger og over­nat­ting (dis­cover­hong­kong. com). Klook har for­slag til ting å gjø­re i Hong Kong, som kunst­by­vand­ring og male­kurs (klook.com).

VI­DE­RE LES­NING

Les Lone­ly Pla­nets Hong Kong- guide (160 kr). Her er fle­re de­tal­jer om hele re­gio­nen, også Ma­cau. Du kan også las­te ned ett og ett ka­pit­tel om om­rå­de­ne Cen­tral, Wan Chai og Kow­loon på lo­ne­ly­pla­net.com (30 kr per stk.).

HVOR SKAL DU BO? På bud­sjett

Chung­king Man­sions (36–44 Nat­han Road, Tsim Sha Tsui, Kow­loon) er et stort hus med uli­ke bu­tik­ker og kon­to­rer. Pen­sjo­na­tet er kjent for å være den bil­ligs­te over­nat­tings­mu­lig­he­ten i Hong Kong. Det sto­re Cos­mic Guest Hou­se er også bil­lig og bra – rent og ro­lig, med in­ter­nett på rom­met (fra 270 kr; cos­mic­guest­house.com).

Midt på tre­et Litt­le Tai Hang (98 Tung Lo Wan Road, Tai Hang) er et hyg­ge­lig ho­tell i et høy­hus i det ro­li­ge Tai Hang-strø­ket. Rom­me­ne har god stør­rel­se, mo­der­ne møb­ler, og noen har bal­kong med ut­sikt til hav­nen (fra 1400 kr; litt­le­tai­hang.com).

Eks­klu­sivt W Hong Kong (Aus­tin Road West, West Kow­loon) er smak­fullt de­sig­net med «ur­ban jun­gel»-tema, og hei­se­ne er en at­trak­sjon i seg selv. Hele ho­tel­let pre­ges av høy stan­dard på in­te­ri­ø­ret. Både rom­met og ba­det er ut­styrt med sto­re tv-er. Li­ke­vel er det den spek­ta­ku­læ­re ut­sik­ten over Hong Kong som tar pus­ten fra deg, sær­lig fra bas­sen­get på ta­ket. (fra 2300 kr; w-hong­kong.com).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.