PA­RIS

PLANLEGG REI­SEN

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier Paris -

VERDT Å VITE SLIK REI­SER DU

Air Fran­ce og SAS flyr di­rekte­ru­ter til Pa­ris (fra 1 350 kr tur/re­tur; expe­dia. no). Når du er vel fram­me, er det lurt å skaf­fe seg et Pa­ris Vi­si­te-kort. Med det­te kor­tet kan du rei­se med all slags of­fent­lig trans­port (185 kr for to da­ger; ratp.fr).

MER IN­FOR­MA­SJON

Øns­ker du mer in­spi­ra­sjon når du plan­leg­ger tu­ren din til Pa­ris, kan du gå til uk.fran­ce.fr. Lone­ly Pla­nets Pa­ris- guide (262 kr) har inn­gå­en­de in­for­ma­sjon om byen. Lomme­kjent­guid­en om Pa­ris fin­nes på norsk og er per­fekt å ha med på tu­ren (174 kr). Du kan også las­te ned Gui­des-ap­pen (gra­tis i app-tje­nes­ter).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.