SKJUL­TE GOD­BI­TER

Med­ar­bei­de­re hos Lone­ly Pla­net av­slø­rer sine per­son­li­ge Lon­don-favoritter.

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier London -

Aman­da Can­ning, vise­re­dak­tør Jess Cole, fe­ature­re­dak­tør Hay­ley Ward, krea­tiv le­der

CHATSWORTH RD MAR­KET

«Bes­te må­ten å re­pa­re­re bak­rus på i Lon­don er å fin­ne mar­ke­det som fyl­ler Chatsworth Road i Ho­mer­ton på en søn­dag. Let opp De­eney’s blant alle mat­bo­de­ne der. De­res toast med hag­gis og ost ku­re­rer selv den ver­ste fylle­sy­ken.»

DEN­NIS SEVERS HOU­SE

«Det­te uvan­li­ge mu­se­et i Spi­tal­fields er et por­trett av hu­ge­not­te­ne som strek­ker seg over to hundre­år. Hvert rom om­hand­ler en pe­rio­de, med ly­der og luk­ter som gir en fø­lel­se av at be­boer­ne nett­opp har gått ut. Det er utro­lig stem­nings­fullt.»

GREEN CHAIN WALK

«Det­te nett­ver­ket av gang­vei­er strek­ker seg 80 km på kryss og tvers i Sør-lon­don. Du kan fin­ne ut­skår­ne eng­ler som vok­ter smuld­ren­de grav­stei­ner i Nun­head, gå på skin­ne­ne til en glemt jern­bane­strek­ning i Bren­ch­ley Gar­dens og klat­re den kor­te stig­nin­gen til top­pen av One Tree Hill for å få en fan­tas­tisk pa­no­rama­ut­sikt over byen.»

GOODWIN’S COURT

«I Lon­don er det trav­le ste­der som Co­vent Gar­den, og rundt hjør­net kan man fin­ne full­sten­dig ro. Goodwin’s Court lig­ger som en av­stik­ker fra St. Mar­tin’s La­ne. Her er det gass­drev­ne gate­lyk­ter og geor­gi­ans­ke kar­nap­per. Det er et stem­nings­fullt glimt av det gam­le Lon­don, litt som J.K. Row­lings Dia­gon Al­ley.» Rory Goul­ding, un­der­re­dak­tør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.