LON­DON

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier London -

VERDT Å VITE SLIK REI­SER DU DIT

Nor­we­gi­an flyr til Ga­t­wick fra Oslo, Bergen og Trond­heim (nor­we­gi­an. no). SAS flyr til Hea­throw fra de størs­te by­ene (sas. no). Bri­tish Air­ways flyr også di­rek­te mel­lom Oslo og Hea­throw (ba.com).

KOM DEG RUNDT

Oys­ter-sys­te­met gjør det en­kelt å kom­me seg rundt i Lon­don med T-ba­ne, buss og elve­buss. Du kan også gå av og på med et kon­takt­løst bank­kort uten eks­tra kost­nad, og med sam­me øv­re gren­se per dag. Den røde San­tan­der Cy­cle­ord­nin­gen kos­ter to pund per dag, med førs­te 30 mi­nut­ter gra­tis, og der­et­ter to pund per 30 min. (tfl.gov.uk). For å fin­ne de bes­te ru­te­ne mel­lom by­de­le­ne kan du las­te ned City­map­per-ap­pen gra­tis (city­map­per.com/lon­don).

MER IN­FOR­MA­SJON

Prøv Lone­ly Pla­nets Lon­don- guide og Pock­et Lon­don- ut­ga­ve. Du kan også las­te ned Lon­don gra­tis i vår Gui­des-app.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.