HER KAN DU BO

Lonely Planet: Verdens beste storbyreiser 2018 - - Storbyferier London -

Town Hall Hotel lig­ger i Bethnal Gre­ens gam­le råd­hus, og har be­vart masse­vis av byg­nin­gens opp­rin­ne­li­ge sjarm, in­klu­dert bly­glass­vin­du­er og mørkt tre­pa­nel. Her­fra tar det 15 mi­nut­ter å gå til Lon­don Fields’ Ment­mo­re Ter­race (fra ca. 2000 kr; town­hall­ho­tel.com).

Det­mex­i­co-in­spi­rer­te Church Stre­et Hotel i Cam­ber­welis lig­ger i per­fekt av­stand fra både Peck­ham og Brix­ton. Gla­de, fris­ke far­ger, hånd­mal­te fli­ser og (for den som li­ker te­ma­et i den­ne ar­tik­ke­len) bue­gan­ger er en del av in­te­ri­ø­ret (fra ca 700 kr; church­street­ho­tel.com).

På et stil­le torg ved Ber­mond­sey Stre­et lig­ger Ber­mond­sey

Squa­re Hotel. Det er et per­fekt start­punkt for å ut­fors­ke mar­ke­de­ne in­nen­for SE1. Det­te smutt­hul­let har en uhøy­ti­de­lig stem­ning og flott ut­sikt mot Lon­dons sky­line (fra ca. 1100 kr; ber­mond­sey­square­ho­tel.co.uk).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.