Julens myter og overtro

Slik kom mjøden til guder og mennesker

-

Den første mjøden ble laget av blodet til Kvase, en mann som oppsto av spyttet til æsene og vanene da de to gudeslekte­ne sluttet fred etter mange år med krig. Kvase var så klok at han hadde svar på alt. To dverger ville ha denne visdommen og drepte Kvase. De helte blodet hans i karene Son og Bodn, og da karene var fulle, ble resten helt i Odrøre. De blandet blodet med honning, og alle som drakk av dette, ble vise og kunne dikte.

En gang fikk jotnen Suttung fatt i gudenes mjød, og han gjemte det i Hnitbjorg, der Gunnlod, datteren hans, passet på det. Odin fikk nyss om denne fantastisk­e drikken som man ble så klok av, så han ville gjerne ha den. Han vant Gunnlods hjerte og sov i hennes seng i tre netter. Dette ga Gunnlod slik lykke at hun lot Odin drikke tre slurker av Suttungsmj­øden. Men Odin var tørst og drakk alle de tre karene i tre slurker før han stakk fra henne i ørneham. Da han fløy over gjerdene og inn i Åsgard, hadde alle æsene lagt ut det de eide av kar i gården. Odin gulpet all mjøden oppi karene, og slik gikk det til at æsene og menneskene fikk diktermjød. For drikken gjorde dem ikke bare kloke, men de fikk også gaven å sette ord sammen slik at folk hadde glede av å høre på.

Hvis du også tørster etter kunnskap eller kunstneris­k inspirasjo­n slik Odin gjorde, trenger du ikke å stjele mjød fra Suttung, du kan lage den selv.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway