Julens myter og overtro

Myter, fortelling­er og overtro som hør er julen til

-

« Hør godt etter, for nå begynner eventyret. Når vi er ved enden av denne historien, vet vi mer enn vi vet nå »

H.C. Andersen

Norge har vi verken Stonehenge, Akropolis eller Colosseum som forteller om tidligere tiders storhet. Vi har ingen riktig gamle bygninger som vitner om hva folk mente var hellig eller utenfor virkelighe­ten her og nå. Det vi har her i Norge, er haugene, mytene og de gamle sagnene. Haugene ligger rundt omkring i landet vårt, i skogene, på jordene. Og vil du vite mer, må du gå til mytene og sagnene. De avslører hva folk trodde på, og hva de fortalte barna sine rundt arnestedet når de beskrev alt det mystiske og magiske de selv ikke helt forsto.

IDa Norge ble kristnet, ble de som holdt seg til norrøn tro hardt forfulgt, men troen deres døde ikke, den gikk under jorda. Kristendom­men og med den vår største religiøse feiring, julen, fikk en norrøn skyggeside som ble manifester­t i myter, eventyr og sagn, folkeviser og overtro.

Det er disse fortelling­ene du vil møte i denne boka. Gamle, mystiske fortelling­er og magiske historier fra vår rike sagntradis­jon. Gjennom hundrevis av år har de vært med på å forme vår forestilli­ngsverden rundt juletiden. Kanskje vil du smile og nikke gjenkjenne­nde, kanskje finner du en gammel fortelling i ny drakt. Det kan være fortelling­er som har gått på folkemunne, ikke bare i Norge, men som har søskenbarn og gammeltant­er over hele Europa. Historier med lange røtter som strekker seg østover til russerne, vestover til kelterne og sørover til de gamle romerne.

Slike fortelling­er berører noe dypt inne i oss. De forteller oss noe om hvem vi er, om hvordan vi har blitt dem vi er. Fortelling­ene har et arketypisk budskap, med evige sannheter som alltid er gyldige, som alltid vil være gyldige.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway