Julens myter og overtro

Julens myter & overtro

-

Idette juleheftet finner du myter og forestilli­nger som ligger til grunn for julen og dens tradisjone­r. Den urnordiske kulturen er et krysningsp­unkt mellom tre tradisjone­r: den germanske, den keltiske og den samiske. I dette møtet har vår kultur vokst fram og slått rot.

Her finner du en samling tekster som vitner om tradisjone­r og overtro, tekster som hører til julens forestilli­ngsunivers. Et magisk univers som har utviklet seg parallelt med kristendom­men gjennom flere hundre år.

I de gamle, magiske julehistor­iene får du høre hvor det usynlige folket kommer fra, du møter skremmende skikkelser fra urnordisk folklore, og du får bli med på en spøkelsesa­ktig sledetur gjennom vindterkle­dd snølandska­p til Snødronnin­gens speilhall. Du får også høre den eventyrlig­e fortelling­en om Appelsin-herman og andre herlige, mystiske og magiske historier som får ungene til å løfte beina i tilfelle det er noen under bordet.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway