Sur­søte fris­tel­ser

Run­de, blan­ke, røde ba­er, nes­ten som de fi­nes­te klinke­ku­le­ne i sam­lin­gen. Rips er søte og syr­li­ge på en gang, og der­for kan de bru­kes til både søtt og salt.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO PIA STRØMSTAD

Fem gode opp­skrif­ter og 10 fak­ta om rips på kjø­pet!

ENDA SÅ SARTE de ser ut, rips er en tøf­fing. Hjem­me hos meg vokser den i ve­randa­kas­sen, og der tri­ves den og vokser seg stør­re år for år.

Egentlig bur­de det ikke va­ere noen over­ras­kel­se. Rips er en av de mest hard­fø­re ba­er­sor­te­ne vi har, og den vokser vilt fle­re ste­der i lan­det. Men det er som hage­ba­er vi kjen­ner den best.

Røde rips er de mest van­li­ge – og de mest syr­li­ge – men det fin­nes også hvi­te rips, en slags al­bi­no­va­ri­ant av den røde.

Sy­ren i ba­ere­ne gjør ba­ere­ne vel­dig an­ven­de­li­ge. Før de blir over­mod­ne inne­hol­der de mye na­tur­lig pek­tin, og der­for kan du lage en utro­lig lek­ker gelé uten å til­set­te sylte­pul­ver for å få den stiv.

Ge­le­en er kjempe­god på brød­ski­ven, men du kan også bru­ke den som til­be­hør til kjøtt og ost.

At du også kan bru­ke rips til saft og des­sert, er ikke ak­ku­rat noen bom­be, men å bru­ke rips i en sa­lat har du kan­skje ikke prøvd før.

I SOLA: Rips­bus­ker fin­nes i nes­ten alle norske ha­ger, og de tri­ves fak­tisk best der det også er litt skyg­ge. Bus­ke­ne kan med for­del gjøds­les litt, og gir deg mas­se gle­de til­ba­ke. Hus­ker du sma­ken av de syr­li­ge, mod­ne ba­ere­ne tid­lig i au­gust? Prøv rips...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.