I kø for Gran­stub­ben

På un­der ett år har den nye os­ten fått fle­re pri­ser og ut­mer­kel­ser, og folk går mann av huse for å få en bit av her­lig­he­ten. For Astrid Aa­sen var det en 20 år gam­mel drøm som gikk i opp­fyl­lel­se da Gran­stub­ben fra yste­ri­et på går­den Øv­re Gang­stad i In­der­øy

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO ELLEN M. E. LUNDRING

Astrid Asen ved Gang­stad Gård­sys­te­ri i In­der­øy bruk­te 20 år på å drøm­me opp sin nye oste­suk­sess.

KLAR FOR MODNING: Når Gran­stub­ben har fått gran­bark rund seg er den klar for å pens­les med en bak­te­rie­blan­ding av rød­kitt og hvit­mugg før den er klar til modning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.