Spise­ste­det: Sann­grund fikk for­tjent første­plass i kå­ring

Ka­fe­te­ria­en Sann­grund uten­for tett­ste­det Skar­nes i Sør-Odal kom­mu­ne i Hed­mark vant årets test av vei­kro­er i bladet Mo­tor. Vi har etter­gått NAF-or­ga­nets kon­klu­sjon.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST Og FOTO PER A. BORGLUND

SANN­GRUND lig­ger langs E16, ca. 40 kilo­me­ter fra av­kjø­rin­gen fra E6 ved Kløf­ta. Her­fra er det bare et par mil til Kongs­vin­ger.

Mo­tors tes­te­re ga Sann­grund 90 av 100 mu­li­ge po­eng, og slo fast at ste­det har løf­tet den gode sma­ken et hakk fra fjor­årets be­søk.

I Mo­tor kan man lese at Sann­grund ser­ve­rer 100 000 mid­da­ger i året, hver må­ned skrel­les det nes­ten 1,5 tonn po­te­ter for hånd og at alle sau­ser la­ges fra bun­nen av.

Alt det­te lo­ver godt.

SKIN­NET BEDRAR: In­ne er det stør­re enn du tror.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.