Høs­tens spre­ke krab­be­ret­ter

Høs­ten er vir­ke­lig ti­den for å spi­se krab­ber. Nå er fangs­ten størst og kva­li­te­ten på krab­be­ne best.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO BENT RAANES

Bå­DE den tra­di­sjo­nel­le, nors­ke taske­krab­ben og im­mi­gran­ten konge­krab­ben er fan­tas­tis­ke rå­va­rer som eg­ner seg til et­hvert fest­bord. Krabbe­kjøt­tet er utro­lig godt na­tu­relt, men kan også til­set­tes and­re sma­ker. Her får du noen gode opp­skrif­ter å prø­ve ut (alle er til fi­re per­soner).

Vel­be­kom­me!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.