85%

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

An­de­len nord­menn i al­de­ren 26 - 39 år som øns­ker å end­re sine mat­va­ner. Så man­ge som 50% av oss øns­ker å spi­se mer frukt og grønn­sa­ker. 56% av alle nord­menn har am­bi­sjo­ner om å gå ned i vekt. (frukt.no)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.