18%

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

An­de­len nors­ke menn som sier at de ak­ter å kut­te ned på inn­ta­ket av rødt kjøtt i år. Det til­sva­ren­de tal­let for kvin­ner er 30%. I 2016 spis­te hver og en av oss 77 kilo kjøtt. (Na­tio­nen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.