500

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Så man­ge gram speke­mat spi­ser en nord­mann i gjen­nom­snitt i lø­pet av et år. En span­jol spi­ser til sam­men­lig­ning fi­re kilo! I Nor­ge ut­gjør 200 gram speke­mat per per­son år­lig en mar­keds­ver­di på 300 mil­lio­ner kro­ner. (Ar­bei­dets Rett)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.