VILL­FAN­GET OG GRAVET KVEITE med ørre­tro­gn, gress­kar, si­tron, dill og syr­net flø­te

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Fjern stein fra si­tro­nen, og miks den sam­men med litt oli­ven­olje. Til­sett si­tron­saft og salt etter smak.

Legg litt av si­tron­kre­men på kvei­ten før ser­ve­ring.

Dill og dill­olje

2 dl nøy­tral olje 1 bunt dill

Plukk dill til gar­ne­ring, og legg unna noe til ser­ve­ring. Res­ten kut­ter du opp grovt og blan­der sam­men med olje.

Miks til du har en mørk og fin olje som sma­ker dill.

Dra gjen­nom en sikt.

Syr­net flø­te

0,5 dl flø­te si­tron­saft salt

Smak­sett flø­te med si­tron­juice og salt. Rør med en skje til kon­sis­ten­sen er litt kre­met. Kjøk­ken­sje­fen fore­trek­ker å ser­ve­re den som saus ved si­den av ret­ten, så hver en­kelt selv kan vel­ge meng­de.

Klar­gjør til ser­ve­ring.

Legg kvei­ten på tal­ler­ke­nen med litt gress­kar og ørre­tro­gn på top­pen. Strø gress­kar­kjer­ner og pluk­ket dill over.

Dill­ol­jen leg­ger du på til sist, og ser­ve­rer med syr­net flø­te ved si­den av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.