Fakta

Mat fra Norge - - KRONIKK -

HA­NEN ostevm.no

er of­fi­si­ell ar­ran­gør av Os­te-VM, sam­men med Norsk Gards­ost. Hoved­sam­ar­beids­part­ne­re er In­no­va­sjon Nor­ge, TINE og MENY. Sam­ar­beids­part­ne­re el­lers er Oluf Lorent­zen, Scan­dic Ho­tels, Mat­com­pa­ni­et, Mat­merk, Ber­gen kom­mu­ne, Horda­land fyl­kes­kom­mu­ne, Fyl­kes­man­nen i Horda­land, Nor­ges Bon­de­lag, Bon­dens mar­ked og Mat­are­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.