Søt ny­het

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

AUST-AG­DER: I dag im­por­te­res mer enn 4000 tonn søt­po­te­ter fra

USA i lø­pet av et år. I som­mer ble det satt søt­po­te­ter i jor­da hos Land­vik i Grim­stad. Am­bi­sjo­nen er å ta en stor del av det­te mar­ke­det. Test­po­te­te­ne skal høs­tes i ok­to­ber, skri­ver Ag­der­pos­ten.

– Det­te hand­ler om norsk land­bruks in­no­va­sjons­evne, sier mat- og land­bruks­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.