MOLTE­SYL­TE­TØY

Mat fra Norge - - ARNES ARENA -

1 kg mol­ter 200 g suk­ker

Ha mol­te og suk­ker i en kje­le. Kok opp, og ta kje­len av pla­ta. Skru ned var­men, og la så ba­ere­ne trek­ke på lav var­me i 4–5 mi­nut­ter. Av­kjøl, og ha syl­te­tøy­et over på rene, var­me syl­te­tøy­glass el­ler for­del i plast­beg­re hvis du vil fry­se ned litt av syl­te­tøy­et. Her det det brukt lite suk­ker. Det­te er smak og be­hag. Hvis du bru­ker mer suk­ker blir også kon­sis­ten­sen tyk­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.