EPLEBITER

Mat fra Norge - - NORSK BAKST -

But­ter­deig fylt med ka­nel­kryd­re­de ep­ler. Su­peren­kel god­bit som er bå­de lek­ker og smak­full. Opp­skrif­ten er nok til ca 5–6 bi­ter.

Eple­fyll

2 ep­ler (3 hvis de er små) 2 ss smør

2 ss suk­ker

1 ts ka­nel

3 fros­ne but­ter­deigs­pla­ter (el­ler lag din egen) egg til pens­ling

5–6 hak­ke­de val­nøt­ter til pynt

Eple­fyll

Fjern kjerne­hu­se­ne på ep­le­ne og skrell dem om du vil. Del dem opp i 1-2 cm sto­re bi­ter. Smelt smø­ret i en steke­pan­ne på medi­um var­me og til­sett suk­ker og ka­nel. Til­sett der­et­ter ep­le­ne og stek dem på lav-medi­um var­me til de be­gyn­ner å bli møre. Husk å røre un­der­veis. Av­kjøl.

Mon­te­ring

Tin but­ter­deig­pla­te­ne på kjøk­ken­ben­ken. Legg dem der­et­ter sam­men med lang­si­de­ne mot hver­and­re. Kjev­le dem ut til na­er­me­re dob­bel stør­rel­se. Trim dei­gen slik at alle si­der er ret­te. Skja­er tyn­ne strim­ler i dei­gen langs beg­ge lang­si­de­ne, men la det va­ere igjen ca. 6-7 cm i midt­en som fyl­let skal lig­ge på. For­del der­et­ter fyl­let langs midt­en.

Be­gynn der­et­ter med å krys­se strim­le­ne med hver­and­re fra øverst til ne­derst. Den øvers­te strim­me­len til høy­re krys­ses med den venst­re slik at de leg­ges over hver­and­re og kom­mer på mot­satt side. Fort­sett slik ned­over hele dei­gen. Pens­le flet­ten med sam­men­vis­pet egg og stek midt i ov­nen på 200 gra­der i ca. 30 mi­nut­ter til flet­ten er gyl­len og sprø. Del opp flet­ten i 5-6 bi­ter og ser­ver gjer­ne varm el­ler lun med is­krem el­ler vis­pet krem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.