Rik på smak

Mat fra Norge - - PRODUKTER - PAB

PANCETTA Pro­du­sent: Ask gård for­ed­ling, Jevn­aker Kjøpt: Fla­vours Food Mar­ket, Øst­bane­hal­len Pris: 203,- (370 g)

FANCY har Ask gård kalt sin øko­lo­gis­ke pancetta, rett og slett rib­be fra gris som er spe­ket og smak­satt med kryd­der. Mye fett, selv­sagt, og en ube­gri­pe­lig rik smak. Skja­er svi­net i pa­pir­tyn­ne ski­ver og stek det i sitt eget fett i pan­ne. Her har du et bra føl­ge til speil­egg, pasta­ret­ter og fint til­be­hør til ret­ter med hvit fisk (i ste­det for flesk el­ler ba­con). Na­er­me­re Italia kom­mer du ikke i Opp­land fyl­ke!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.