KIRSE­BA­ER OG MORELLER

Mat fra Norge - - HISTORISK -

Ef­ter­at ba­ere­ne er ren­gjort, la­eg­ges de ta­et i glas­set og overhael­des med en sukkeropløsning av

4 – 500 gram suk­ker 1 li­ter vand

Ba­ere­ne ste­ri­li­se­res 10 – 15 mi­nut­ter ved 90 gra­der, i for­hold til de­res mo­den­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.