AGURK­SA­LAT

Mat fra Norge - - HISTORISK -

Agur­ke­ne (slange­agur­ker) skra­el­les, skja­eres i tyn­de ski­ver el­ler høv­les paa en agurk­høvl, over­strøes litt salt og la­eg­ges straks ned i glas­se­ne. De over­hel­des der­ef­ter kokt, av­kjø­let ed­dik og ste­ri­li­se­res 15 mi­nut­ter ved 80 gra­der. Agur­ke­ne bør ikke pak­kes alt­for haardt med i glas­se­ne, da ed­di­ken isaa­fald har vans­ke­lig for at tra­en­ge ind. Ved an­ret­nin­gen til­sa­et­tes pep­per, olje, ed­dik og suk­ker efter smak samt litt hak­ket per­sil­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.