Ny­norsk ake­vitt

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

OSLO: I år er det 200 år si­den Aas­mund Olavs­son Vin­je ble født (han døde i 1870), og Det

Nors­ke Bren­ne­ri i Grim­stad hed­rer jour­na­lis­ten, for­fat­te­ren og lands­mål­pio­né­ren fra Vin­je i Tele­mark med den språk­li­ge geni­stre­ken Vinje­ake­vitt. Den om­ta­les som en fjell­frisk ake­vitt, smak­satt med bl.a. eine­ba­er, fjell­bjørk, kvann og ro­sen­rot, alle an­gi­ve­lig pluk­ket i Jo­tun­hei­men. I føl­ge eti­ket­ten had­de den unge stu­den­ten

Vin­je i sin tid eks­tra­inn­tekt av hjemme­bren­ning. (70 cl,

40%, 479 kro­ner)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.