Sopp til gle­de

An­ne Eli­sa­beth Sche­en har le­vert to lit­te­ra­ere bi­drag til høs­tens mat­auk.

Mat fra Norge - - KORT NYTT - TEKST PER A. BORGLUND FOTO FRA BØ­KE­NE

ÅRETS sopp­høst blir spen­nen­de. Har trope­var­me og tør­ke øde­lagt alt, el­ler vil et høst­lig regn­skyll få sko­gen til å eks­plo­de­re av de­li­ka­tes­ser?

Ak­ku­rat nå er ikke det godt å si, men en ting er sik­kert: Med An­ne Eli­sa­beths to bø­ker er du godt rus­tet, selv om fangs­ten skul­le bli et år for­sin­ket.

Den lil­le hånd­boka Sopp på tur tar for seg 11 sop­per som er bå­de smak­ful­le og sik­re, og er kjekk å ha med ut i sko­gen som fa­sit for ny­be­gyn­ne­ren.

Den sto­re boka er noe å for­dy­pe seg i før du skal ut på tur, og ikke minst når du er hjem­me igjen, og kur­ven bug­ner av de­li­ka­tes­ser. Her kan du lese deg opp på sop­pe­nes egen­ska­per, og ikke minst fin­ne et godt ut­valg med opp­skrif­ter.

Har du prøvd lefse­rull med sal­tet sopp? Og hvor­for ikke lage kro­kan av trakt­kan­ta­rell!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.