KONGE­KRAB­BE MED SYR­NET FLø­TE OG KåL

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

Den søte sma­ken av konge­krab­be i kom­bi­na­sjon med syr­net flø­te er fan­tas­tisk. 500 gram konge­krab­be ½ blom­kål 200 gram ro­sen­kål 200 gram grønn­kål 1 sja­lott­løk 1 fedd hvit­løk 1 dl flø­te 1 ss si­tron­saft

100 gram smør

Bland flø­te og si­tron med litt salt og pep­per. La det stå i rom­tem­pe­ra­tur i et par ti­mer til det be­gyn­ner å tyk­ne. Smak even­tu­elt til med litt suk­ker. Åpne krabbe­klør og ben med en saks el­ler en skarp kniv, ta ut kjøt­tet og damp i ko­ken­de vann med smør. Plukk og skyll grønn­kå­len, bland med hvit­løk og kut­tet sja­lott­løk i 1 dl ko­ken­de vann i ca. 5 mi­nut­ter. Sil gjen­nom en fin sil. Skja­er blom­kål i tyn­ne ski­ver på en man­do­lin el­ler med en skarp kniv. Plukk forsiktig de yt­ters­te blade­ne av ro­sen­kå­len.

An­rett med grønn­kål­sjuicen i bun­nen av en tal­ler­ken og legg blom­kåls­ski­ver, ro­sen­kål og konge­krab­be oppå. Bruk en skje og legg små top­per av syr­net flø­te på top­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.