Eple og sol­ba­er

Mat fra Norge - - PRODUKTER - PAB

EPLEMOST Pro­du­sent: Knat­ten frukt­gård, Sande­fjord Kjøpt: Det Gam­le Rø­ge­ri, Sande­fjord Pris: 95,- (0,75 l)

KNAT­TEN la­ger fle­re ty­per eplemost, den­ne er med sol­ba­er som eks­tra smaks­til­set­ning. «Ris­tes godt og ser­ve­res kjø­lig» er bruks­an­vis­nin­gen på den­ne for­fris­ken­de drik­ken, som ikke er til­satt suk­ker. Det er der­imot en del frukt­kjøtt her, noe som er med på å heve sma­ken og gi mos­ten en litt mer spen­nen­de kon­sis­tens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.