Fakta

Mat fra Norge - - TIMER PÅ INDERØY -

Den gyld­ne om­vei be­står av: Berg gård/In­der­øy bren­ne­ri – ake­vitt­opp­le­vel­ser gårdsbutikk, sel­skap og Bu­nad­s­aum – Bu­nads­pro­du­sent

Fjord­tu­rer – Sight­see­ing på fjor­den Flynd­ra – Be­står av Ma­rens Ba­ke­ri, Jostu og e@ in­ter­nett­kafé Gal­le­ri Mit­sel og glass­ma­ling – Glass, ke­ra­mikk Gang­stad gård­sys­te­ri – Os­ter, is­krem og gårdsbutikk Gul­bu­ret – Gårdsbutikk, bryg­ge­ri, kafé og pro­du­sent Hus­frua gårds­ho­tell – Over­nat­ting i uni­ke om­gi­vel­ser In­der­øy gårds­bryg­ge­ri – Lo­kalt øl­bryg­ge­ri In­der­øy slak­te­ri – Pro­du­sen­ter av sodd og an­nen fest­mat Ja­egt­vol­den fjord­ho­tell – Over­nat­ting og res­tau­rant ved fjor­den

Kjerk­nes­vå­gen kai – Båt­liv Mu­u­strø­par­ken – Skulp­tur- og folke­park Nils Aas kunst­verk­sted – Mu­se­um, gal­le­ri og verk­sted Rød­bryg­ga – Tra­di­sjo­nel­le kro­ret­ter i gam­le brygge­lo­ka­ler Sa­ga – Over­nat­ting i tid­li­ge­re sag­bruk ved fjor­den Sakshaug gam­le kir­ke og

Hu­stad kir­ke – Mid­del­al­der­kir­ke­ne i In­der­øy Strøms­nes/Olde­fars gjeste­hus – Over­nat­ting i gam­mel­dags gjeste­hus ved tide­van­net

Yst­gård gart­ne­ri – Bloms­ter, grønn­sa­ker og lo­kal mat

Øy­na – Res­tau­rant på top­pen av In­der­øy

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.