Quiz og des­sert

Mat fra Norge - - INNHOLD -

En kryd­der­lake av va­nilje­stang, stjerne­anis og ka­nel­stang sma­ker kjempe­godt sam­men med pa­erer. Men la­ken kan også bru­kes til and­re ty­per frukt.

Det­te er nok til fle­re glass pa­erer!

75 g suk­ker til ka­ra­mell 1,5 l vann

3/4 kg suk­ker 2 va­nilje­sten­ger

1 ½ stjerne­anis

2 hele ka­nel­sten­ger 30 grå­pa­erer

Lag ka­ra­mell. Når ka­ra­mel­len er gyl­len, ha i vann, suk­ker, va­nilje­stang, stjerne­anis og ka­nel­stang. Varm opp. Skrell pa­erer, og legg dem i suk­ker­la­ken. Kok opp, og la det hele stå i kje­len og små­koke/trek­ke i ca. 15 mi­nut­ter, til pa­ere­ne er glass­ak­ti­ge og gjen­nom­kok­te.

Legg pa­ere­ne i rene, var­me, tør­re glass. Fyll på med lake til glas­set er helt fullt. Skru på lok­ket. Av­kjøl, og opp­be­var glas­se­ne mørkt og kaldt.

Ser­ver gjer­ne pa­ere­ne med is og fris­ke ba­er, el­ler bruk dem i en god kake.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.