9000

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Så man­ge øko­lo­gis­ke kyl­lin­ger pro­du­se­rer Kjell Bir­ger Frøy­land ved Hatte­fjeld gård i Tiste­dal i lø­pet av et år. Fug­le­ne sel­ges hos Re­ma 1000 i Halden. De øko­lo­gis­ke kyl­lin­ge­ne le­ver i 70 da­ger, mot bil­lig­kyl­lin­ge­nes 29 da­ger lan­ge liv. (Halden Ar­bei­der­blad)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.