1965

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Året da Vi­king Fjord Ho­tell i Ørsta fikk be­gren­set skjen­ke­løy­ve for uten­lands­ke gjes­ter. Avi­sen Mø­reNytt kom­men­ter­te be­gi­ven­he­ten over fem spal­ter med teks­ten «Den størs­te uluk­ke som hev gått over byg­de­ne våre si­den Svarte­dau­den.» (Mø­re-Nytt,

2017)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.