44 820

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Nor­ges­re­kor­den i be­slag av an­tall li­ter øl på én dag ved toll­sta­sjo­nen på Svine­sund. Det var i de­sem­ber 2017 at tol­ler­ne stop­pet to pols­ke vogn­tog med ulov­lig øl til­sva­ren­de 2,58 mil­lio­ner kro­ner i av­gifts­unn­dra­gel­ser. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.