30 860

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Si­den 2005 har eple­byg­da Ul­vik i Horda­land fått så man­ge kro­ner i støt­te per inn­byg­ger fra In­no­va­sjon Nor­ge. (Ber­gens­avi­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.