RUNDSTYKKER MED POTET

Mat fra Norge - - NORSK BAKST -

Kokt potet gjør dis­se rund­styk­ke­ne vel­dig saf­ti­ge og hold­ba­re. Når rund­styk­ke­ne sam­men­ba­kes, blir de i til­legg eks­tra myke i kan­te­ne. Per­fekt ved si­den av sup­pe, pas­ta, som ham­bur­ger­brød el­ler med på­legg.

600 g hvete­mel 2 1/2 ts tørr­g­ja­er

3 dl lun­ken hel­melk 2 ss hon­ning

1 1/2 ts salt

1 egg

100 g kokt og most potet

30 g mykt smør

Bland sam­men alle in­gre­di­en­se­ne unn­tatt smør og elt i en kjøk­ken­ma­skin med elte­krok på lav fart i ca. 5 mi­nut­ter og de­ret­ter 5 mi­nut­ter på høy­ere fart til dei­gen er smi­dig og slip­per bol­len. Til­sett de­ret­ter mykt smør i klat­ter og elt det godt inn. Hev dei­gen til dobbel stør­rel­se un­der plast el­ler et kle­de. Del dei­gen i 24 em­ner og trill til run­de bol­ler. Sett dem med litt mel­lom­rom i en smurt el­ler bake­pa­pir­kledd ovns­form. Bruk even­tu­elt fle­re for­mer. Et­ter­hev i ca. 30–40 mi­nut­ter.

Stek brø­de­ne midt i ov­nen på 175 gra­der i 20–22 min. Av­kjøl på rist.

Ser­ver gjer­ne med litt ram­sløk­smør.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.