Ut på tur

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

OSLO: Den­ne 14 centi­me­ter lan­ge sopp­kni­ven fra Øyo på Gei­lo har tre­skaft, centi­me­ter­mål, kost, ut­fell­bar kniv (den er ly­nen­de skarp!) og et lite an­heng for å kun­ne fes­te den i et bel­te el­ler lig­nen­de. Det sit­ter også en li­ten pin­sett in­ne i kniv­skaf­tet. (99 kro­ner hos XXL).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.