«Vi har brød, og vi kan spi­se»

Mat fra Norge - - LOKALE BØKER -

av bil­det av en god, gam­mel svart­kjel fra Fat­land bede­hus på Halsn­øy. Her er det in­gen mo­der­ne kaffe­ma­ski­ner, her ko­kes kaf­fen fort­satt!

Og alt hand­ler fak­tisk ikke bare om ka­ker. «Då bed me at Her­ren kan vel­sig­na ma­ten. Amen.» Slik ly­der det hjem­me hos Leiv og Liv Stok­ken på Leir­vik. De to møt­tes på bi­bel­sko­len da de var 17 og 19 år gam­le, og si­den har de dis­ket opp med «eg­g­a­skje­ver og Guds ord» en rek­ke gan­ger. Liv har smurt brød­ski­ver si­den hun var ti år gam­mel,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.