LETT

Mat fra Norge - - HELT TIL SLUTT -

1) Hvil­ket fyl­ke i Nor­ge er selv­es­te elg­fyl­ket?

2) Hva he­ter fa­mi­li­en som el­gen er en del av?

3) Hvil­ket rov­dyr tar flest el­ger?

4) Hvil­ket ba­er og hvil­ken grønn­sak reg­nes som «fast føl­ge» til elg­kjøtt?

5) En spe­si­ell del av el­gen blir ofte spe­ket? Hvil­ken?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.