MID­DELS

Mat fra Norge - - HELT TIL SLUTT -

1) Hvor man­ge el­ger ble felt i Nor­ge i 2016?

2) En vok­sen elg­okse kan bli 600-800 kilo tung. Men hva med slakte­vek­ten?

3) Hvor len­ge har det levd elg i Nor­ge?

4) Elg­ok­sen ut­vik­ler ge­vir, som fin­nes i to for­mer. Hvil­ke?

5) Når el­gen er skutt, til­fal­ler hjer­tet gjer­ne et be­stemt med­lem av jakt­la­get. Hvem?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.