VRI­ENT

Mat fra Norge - - HELT TIL SLUTT -

1) Hvor man­ge el­ger ble felt i lø­pet av et år her i lan­det på slut­ten av 1930-tal­let?

2) Hvil­ken av el­gens san­ser er best ut­vik­let?

3) Hvor mye vei­er en ny­født elg­kalv?

4) Har el­gen va­ert to­tal­fre­det i Nor­ge?

5) Inne­hol­der elg­kjøtt omega-3 fett­sy­rer?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.