Møt Gam­mel-Erik og de 243 ven­ne­ne

Det star­tet i det små på eget kjøk­ken. Nå er Car­los Hel­gue­ra (48) en pris­vin­nen­de yster med høye am­bi­sjo­ner.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST OG FOTO HÅVARD ZEINER

Os­ten Gam­mel-Erik er flagg­ski­pet hos Elve­kan­ten Ys­te­ri i Nams­sko­gan. Bli bed­re kjent med den og 243 and­re os­ter i den­ne ut­ga­ven av Mat fra Nor­ge.

FANT SEG TIL RET­TE: Da Car­los Hel­gue­ra var på le­ting etter et eg­net sted å star­te ys­te­ri kom han over et ned­lagt sam­funns­hus i Nams­sko­gan. Nå har han la­get ost i det­te byg­get i snart 15 år. Os­te­ne til Car­los Hel­gue­ra har med ti­den blitt så po­pu­la­ere at han må ut­vi­de om han skal kla­re å dek­ke etter­spør­se­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.