Sti­an­sens dei­li­ge høst­sup­pe

Bent Sti­an­sen har pak­ket sine bes­te opp­skrif­ter inn i en nos­tal­gisk de­sig­net koke­bok. Bo­ka med un­der­tit­te­len «12 dei­li­ge mat­ret­ter til hver­dags og fest» skal va­ere litt som å bla i beste­mors gam­le koke­bok.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER A. BORGLUND

ÅRETS UT­GI­VEL­SE fra Stat­hol­der­gaar­dens ei­er er en sam­ling be­ar­bei­de­de opp­skrif­ter fra hans bø­ker Sti­an­sen in­vi­te­rer til fest og Søn­dags­mid­dag. Det be­tyr at me­ster­kok­ken byr på alt fra gra­vet ma­krell og tra­di­sjo­nell få­ri­kål til hel­stekt pigg­var og en hel­ler kom­pli­sert bouil­la­bais­se. Her er det rot­norsk hver­dags­mat og for­seg­gjort fest­mat på ett og sam­me fat.

I for­or­det rø­per me­ster­kok­ken en hem­me­lig­het: I Sti­an­sens hjem ser­ve­res det slett ikke bare «luk­sus­mat». Der i går­den ser­ve­res det bare én en­kelt rett til mid­dag, men til gjen­gjeld all­tid med en dei­lig des­sert! «Snil­le menn els­ker søte des­ser­ter», skri­ver Bent og byr på en haug med opp­skrif­ter på lek­ker­bis­ke­ner som lakris­syl­te­de plom­mer, mul­te­is­krem og bringe­ba­er­suf­flé.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.