Sunt og godt

Mat fra Norge - - PRODUKTER -

ØLCHIPS Pro­du­sent: Bryg­ge­ri 7null4, Folle­bu Kjøpt: Gu­la­ting, Gjø­vik Pris: 25,-

BRYG­GER du øl, og det gjør gjer­ne et bryg­ge­ri, blir det mesk igjen etter brygge­pro­ses­sen. Det­te er korn­res­ter, og man­ge bru­ker det­te til dyre­fôr. Bryg­ge­ri 7null4 (nav­net etter går­dens mei­e­ri­num­mer, 704) har tatt sitt mal­te­de bygg og blan­det det med spelt­mel og salt, og vips: Her er noen flot­te «po­tet­gull­flak», bare at de er sun­ne­re og sma­ker bed­re. Fla­ke­ne er ful­le av fib­er, og er som skapt til å spi­ses sam­men med en god øl el­ler to. Bryg­ge­ri7null4.no PAB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.