LES OM 244 os­ter

Norsk oste­pro­duk­sjon er stør­re og bed­re enn noen gang. Foran Os­te-VM i Ber­gen i høst pre­sen­te­rer Mat fra Nor­ge noen av lan­dets bes­te os­ter. Hva er de la­get av, hva kan du bru­ke dem til og hvor kan de kjø­pes?

Mat fra Norge - - FORSIDE -

48 si­ders stor guide på kjø­pet!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.