Eg­gen Gard­sys­te­ri

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

lig­ger i den vak­re fjell­byg­da Vin­ge­len i Tol­ga kom­mu­ne. Ys­te­ri­et dri­ves av Ola Eg­gen og Liv Bjørn­stad, mens søn­nen Ma­ri­us dri­ver gar­den. I ys­te­ri­et pro­du­se­res det øko­lo­gisk ost av ca 110 000 li­ter mjølk i året. Den øko­lo­gis­ke mjøl­ka blir til Fjellost, Fjell­blå, Eg­gen Spe­si­al, Fjell­go’ og Sala­tost. Eg­gen har fått fle­re pri­ser for sine os­ter, blant an­net fikk de gull for Fjell­blå og sølv for Fjell­go’ i Word Che­ese Award i London høs­ten 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.