1885

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Året da skole­be­spis­ning ble inn­ført i Oslo. Fra 1896 fikk skole­bar­na i ho­ved­sta­den mid­dags­mat på sko­len, be­talt av kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.