85

Mat fra Norge - - MAT & TALL -

Ho­tell­kje­den Scan­dic re­du­ser­te mat­svin­net med så man­ge tonn i 2017. Det til­sva­rer 125 000 mål­ti­der. I 2016 var mat­svin­net 135 gram per ho­tell­gjest. I 2017 var det­te re­du­sert til 123 gram, en ned­gang på 9,2%. (Scan­dic)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.