Lo­kalt og in­ter­na­sjo­nalt

Land­han­del er et hyg­ge­lig ord. Nå har Fa­ger­nes i Vald­res fått en slik, hard­pak­ket med in­ter­na­sjo­na­le de­li­ka­tes­ser og kortreist lo­kal­mat i disk og hyl­ler.

Mat fra Norge - - GÅRDSBUTIKKEN - TEKST OG FOTO PER A. BORGLUND

DET ER svens­ke Kris­ti­na Gyl­lensvärd og ekte­man­nen Odd­bjørn Skeie som står bak ny­etab­le­rin­gen, som si­den i som­mer har va­ert godt be­søk av folk i alle ald­re.

– I hel­gen er det fak­tisk til­løp til kø her, smi­ler Kris­ti­na.

Hun byr på rak­fisk fra Vald­res (ja, hun har vent seg til sma­ken!), skin­ker og os­ter fra Ita­lia, Spa­nia og Frank­ri­ke, kom­bi­nert med oli­ven­olje, pas­ta, sjo­ko­la­de og va­rer fra Vill­fis­ken, Støl­svid­da og Ask Gård. Her går det mes­te hånd i hånd.

Kun­de­ne er fra lokalbefolkningen, tu­ris­ter og hytte­folk. Man­ge stop­per her for å fyl­le bi­len med god­sa­ker på vei til hyt­ta. Noen bru­ker også land­han­de­len som gave­bu­tikk, og Kris­ti­na fyl­ler gjer­ne ti­ner med ost, ta­pas og as­sor­tert lo­kal­mat for den som vil gi bort noe eks­tra.

– Den nors­ke lo­kal­ma­ten vi tar inn for­svin­ner ut igjen med en gang, sier Kris­ti­na Gyl­lensvärd, som pe­ker på os­ten Lil­le Aske som en best­sel­ger. Bo Jen­sens ost de­ler hylle­plass med fle­re pro­duk­ter fra den lil­le Ole­stø­len i Øyst­re Slidre.

På et bord står det også en flott kvast grønn­kål fra går­den Vika­b­rå­ten i Røn, bare noen kilo­me­ter unna. De le­ve­rer også pim­per­nell til den nye land­han­de­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.