KRINGLER

Mat fra Norge - - 48 KULINARISKE TIMER PÅ DOMBÅS -

I dag er kring­le­ne en­ten sym­bo­ler som hen­ger over inn­gangs­dø­re­ne til ba­ke­ri­ene, el­ler kna­sen­de til­be­hør ved si­den av fena­lår og rømme­grøt på 17. mai, men i gam­le da­ger knas­ket ber­gen­ser­ne i seg hauge­vis med kringler. Kringler kan ba­kes på uli­ke må­ter, men vi vel­ger me­to­den som først og fremst for­bin­des med Ber­gen: Vann­kring­ler.

500 g hvete­mel 3 dl melk

50 g smør

50 g gja­er

½ ss salt

½ ts suk­ker

Smelt smør. Løs gja­eren opp i lun­ken melk. Jobb mel, smør, salt og suk­ker inn i den lunk­ne mel­ken. Kna godt, og sett dei­gen til he­ving et par ti­mer. Bak dei­gen ut til en pøl­se som de­les i 12 like de­ler. Form de­le­ne til kringler.

Kok opp vann i en stor gry­te, og ha i kring­le­ne. Når de fly­ter til over­fla­ten, fisker du dem opp med en hullsleiv og leg­ger dem på et bake­pa­pir kledd steike­brett. Steik kring­le­ne i for­var­met ovn på 225 °C i 15 mi­nut­ter. For å va­riere kan du pens­le kring­le­ne med et sam­men­pis­ket egg, strø litt Mal­donsalt på, og vips, har du bakt noe i naer­he­ten av det tys­ker­ne kal­ler en pre­tzel. St­rør du tør­ket ros­ma­rin, ti­mi­an el­ler and­re ur­ter over, har du den per­fek­te føl­ge­sven­nen til ita­li­ensk mat, og drys­ser du på kar­ve, har du bakt en tom­mel­skring­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.