KARAMELLPUDDING

Mat fra Norge - - HELT TIL SLUTT -

8 por­sjo­ner

2 dl suk­ker til ka­ra­mell 6 dl melk

3 dl krem­flø­te

5 ss suk­ker

8 egg

1 va­nilje­stang

(el­ler va­nilje­suk­ker)

suk­ker i en kje­le på svak var­me. Øk var­men når suk­ke­ret har smel­tet, slik at du får en jevn brun far­ge. Rør rundt, og se til at det ikke bren­ner seg.

Hell i ka­ra­mel­len, og vend litt på for­men så det dek­ker hele bun­nen og litt opp på kan­te­ne. Bruk gryte­klu­ter og va­er for­sik­tig når du gla­se­rer for­men. Ka­ra­mel­len har sva­ert høy tem­pe­ra­tur, ca. 170 °C.

Del va­nilje­stang i to og skrap ut frø­ene. Ha frø­ene og den hele va­nilje­stan­gen i en kje­le sam­men med melk, flø­te og suk­ker. Kok opp og av­kjøl blan­din­gen litt.

Pisk egg lett i en bol­le og spe med melke­blan­din­gen. La den sam­men­pis­ke­de blan­din­gen stå i ti mi­nut­ter. Det­te for å unn­gå luft­bob­ler i pud­din­gen.

Sil blan­din­gen over i for­men.

Steke­ti­den kan va­riere litt fra gang til gang. Bruk bak­si­den av en fuk­tet skje til å kjen­ne etter om ka­ra­mell­pud­din­gen er fer­dig. Den skal va­ere fast, men al­li­ke­vel gi litt etter. Av­kjøl den i for­men til nes­te dag.

Ser­ver gjer­ne med ka­ra­mell­saus og pis­ket krem­flø­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.