Andreas Vie­stads 90 fa­vo­ritt­ret­ter

Løk­sup­pe med kjøtt og hel­stekt kyl­ling er to av ret­te­ne Andreas Vie­stad me­ner at du kun­ne. Blant de 88 and­re ret­te­ne i hans nye bok fin­ner du både ve­ge­tar­pas­ta og sjø­kreps med urte­smør.

Mat fra Norge - - INNHOLD - TEKST PER A. BORGLUND FOTO METTE RANDEM

SÅ ER SPØRS­MÅ­LET: Hvor­for?

– For­di hel­stekt kyl­ling er en stor­slått og en­kel søn­dags­mid­dag, mens in­gen­ting var­mer som en løk­sup­pe, fast­slår Vie­stad.

I boka 90 ret­ter du må kun­ne skri­ver han at løk­sup­pe er en ma­gisk rett, la­get av en kje­de­lig og gret­ten in­gre­di­ens. Og hel­stekt kyl­ling var den førs­te vok­sen­ma­ten han klar­te å lage selv.

– Det føl­tes som en tri­umf å kun­ne set­te en hel fugl på bor­det!

Kjøtt og des­ser­ter

Andreas Vie­stad skri­ver i sitt for­ord at han gjen­nom sine man­ge år som skri­bent og rei­sen­de i mat­opp­le­vel­ser til sam­men har sam­let opp­skrif­ter og kunn­skap om rundt 2000 ret­ter, og vi får tro at det han pre­sen­te­rer her er høyde­punk­te­ne.

Den nye boka er delt inn i ka­pit­ler om sa­la­ter, sup­per, piz­za og pas­ta, fisk og skall­dyr, fugl, grønn­sa­ker, kjøtt og des­ser­ter.

Det be­tyr at du får opp­skrif­te­ne på alt fra sopp­stu­ing til eple­kake, via en raus søn­dags­stek og smør­bakt kvei­te.

– Noe som fort­satt kan gi meg en helt utro­lig fø­lel­se av tri­umf, er å set­te en skik­ke­lig søn­dags­stek på bor­det. Det er en spe­si­ell høy­tid over det, rett og slett. Noe litt gam­mel­dags, fra en svun­nen tid. Og ikke minst luk­te­ne – og sy­net av det brune­de kjøt­tet, skri­ver Andreas Vie­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.